Někdo v tom má jasno a míří na doktorát do ciziny, jiný v odchodu do zahraničí vidí nepřekonatelnou bariéru. Přemýšlíš i ty, že dalším krokem ve tvé kariéře bude doktorské studium? Je jedno, jestli plánuješ vědeckou dráhu a nebo jen chceš titulem Ph.D. svému budoucímu zaměstnavateli dokázat, že umíš samostatně řešit ty nejsložitější technické problémy. Co se porozhlédnout za hranicemi Česka? Doktorát v cizině to nejsou jen léta oddřená mezi ambiciozní bandou na Cambridge nebo MIT. V Evropě i mimo ni jsou stovky univerzit a třeba některá z nich bude pasovat zrovna Tobě.

Lektoři

Karolína Ditrychová

Karolína Ditrychová

Karolína Ditrychová

Karolína studovala molekulární biologii na PřF UK v Praze a diplomovou práci obhájila na ÚMG AV ČR. Na doktorát se přesula na Kodaňskou univerzitu, kde se věnuje kmenovým buňkám. Je jedním z ambasadorů časopisu eLife.

Michal H. Kolář

Michal H. Kolář

Michal H. Kolář

Michal nemá doktorát ze zahraničí a jako jediný z účinkujících už to asi nikdy nezmění. Absolvoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a na ÚOCHB AV ČR. Potom strávil 4 roky v Německu, nejdřív ve Výzkumném centru Jülich, potom na Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii v Göttingenu. Od 2018 je odborným asistentem na VŠCHT Praha a trojnásobným otcem. Rád jezdí vlakem a nejí rajčata.

http://mhko.science

Petr Motloch

Petr Motloch

Petr Motloch

Petr během své dosavadní vědecké kariéry pracoval v sedmi výzkumných skupinách ve třech zemích na projektech základního výzkumu na akademické půdě až po aplikovaný výzkum v průmyslu. Momentálně dokončuje Ph.D. na University of Cambridge v oboru fyzikální organické chemie. Má rád chození (nejen po horách), literaturu a squash.

Martin Obr

Martin Obr

Martin Obr

Martin je absolventem VŠCHT Praha. Vystudoval tam bakalářskou chemii a inženýrskou biochemii. Současně také dokončil magisterský obor molekulární biologie na Přf UK v Praze. Doktorát získal na Univerzitě v Heidelbergu v Německu, kde se zabýval strukturou viru HIV. Nyní pokračuje jako postdoktorand na IST Austria.

Vladimír Sobota

Vladimír Sobota

Vladimír Sobota

Vladimír Sobota vystudoval magisterský obor Biomedicínský inženýr na FBMI ČVUT v Praze. Při studiu působil v Týmu nekonvenční plicní ventilace, kde se zabýval využitím elektrické impedanční tomografie pro monitorování plicní ventilace. Od září 2016 je PhD studentem na Maastricht University, kde se věnuje experimentálnímu výzkumu fibrilace síní. Ve volném čase se rád projede na kole nebo zajde na boulder.

Anna Stejskalová

Anna Stejskalová

Anna Stejskalová

Anna zíkala Ph.D. na Imperial College London, kde vyvinula nový přístup pro doručování růstových faktorů pro regenerativní medicínu založený na mechanické aktivaci DNA nanotechnologií. V současné době působí jako WiRe fellow na klinice ženského zdraví na WWU Münster v Německu, kde vytváří in vitro model endometriózy. V roce 2018 spoluzaložila spolek Czexpats in Science.

Alžběta Türková

Alžběta Türková

Alžběta Türková

Alžběta vystudovala magisterský obor Biomolekulární chemie na brněnské Masarykově univerzitě. Nyní je doktorandkou na fakultě přírodních věd Univerzity ve Vídni v oboru Farmacie. Během své dosavadní vědecké dráhy pracovala na různých projektech v oblasti výpočetní chemie, která umožňuje studium (bio)chemických procesů v prostorovém a časovém rozlišení, která nejsou běžně dosažitelná experimentálními metodami. Ve volných chvílích se věnuje výtvarnému umění, čte a ráda cestuje.

Program

9:45 registrace účastníků
1. blok
10:00 Anna Stejskalová PDF Doktorát v zahraničí a jak na to?
10:30 Petr Motloch PDF Chemie, University of Cambridge
10:50 Alžběta Türková PDF Farmakoinformatika, Universität Wien
11:10 přestávka, občerstvení
2. blok
11:30 Karolína Ditrychová PDF Molekulární biologie, Københavns Universitet
11:50 Vladimír Sobota PDF Bioinženýrství, Universiteit Maastricht
12:10 Martin Obr PDF Strukturní virologie, Institute of Science and Technology – Austria.
12:30 oběd
3. blok
13:00 diskuze: motivační dopis, životopis a výběr laboratoře
14:30 ukončení

Registrace

Na workshopu máme 40 míst a účast je ZDARMA. Registruj se co nejdřív a přiber s sebou kamarády. Pokud jsi student/ka VŠCHT Praha, budeš mít pro prvních 20 míst přednost před ostatními školami. Pokud jsi student/ka magisterského oboru, budeš mít pro prvních 20 míst přednost před studenty/studentkami bakalářských oborů. Vše podle pravidla, "Kdo dřív příjde... ten je dřív registrovaný." Důležité termíny:

Uzávěrka registrace:
pátek 27. 9. 2019 prodlouženo do 3. 10. 2019
Oznámení účastníkům:
pondělí 30. 9. 2019 a pátek 4. 10. 2019
Termín workshopu:
čtvrtek 10. 10. 2019

Uhelna

Před lety tu byly složeny tuny uhlí, díky čemuž se na VŠCHT Praha dalo trávit čas i v prosinci. Dnes je to moderní výukový prostor s neotřelou atmosférou a také místo konání workshopu #NaPhdVen. Vchod do Uhelny najdete v budově A přímo za hlavním schodištěm za turnikety.

Uhelna VŠCHT
Uhelna VŠCHT
Uhelna VŠCHT

(Foto z http://www.ov-a.cz/cs/projekty/zmena-vyuziti-prostoru-uhelny-vscht/.)